Ministerberöm när universitetet hedrade nya doktorer och professorer

Utbildningsminister Jan Björklund berömde Örebro universitet för framgångsrikt utvecklingsarbete under sitt besök i Örebro i helgen.

- Det är en bedrift av ett så ungt universitet att få så många tunga examinationsrätter, sa Jan Björklund, som var en av gästerna när universitetet hade doktorspromotion och professorsinstallation den 3-4 februari.

Högtiden påbörjades med en akademisk festkonsert redan på fredagskvällen. Under lördagen anordnades en rad populärvetenskapliga kortföreläsningar för allmänheten på konferenscentret Conventum i centrala Örebro där nya doktorer, professorer, hedersdoktorer och pristagare föreläste i sina ämnen. På eftermiddagen ägde den högtidliga ceremonin rum med efterföljande bankett.

I samband med högtiden promoverades 34 doktorer (sammanlagt disputerade 48 doktorer vid Örebro universitet under fjolåret), fyra hedersdoktorer och 17 professorer installerades. Dessutom delades det pedagogiska priset och utvecklingsstipendiet ut. Bankettmåltiden serverades av studenter från Restaurang- och hotellhögskolan. För musiken svarade studenter från Musikhögskolan.