Musikhögskolan och Opera på Skäret startar gemensam operautbildning

Musikhögskolan i Örebro och Opera på Skäret gör en utbildningssatsning på det musikdramatiska området – Operaakademi 2012. Satsningen riktar sig till flera av operakonstens utövare – sångsolister, körsångare, musiker och kompositörer.

– Den här satsningen är unik i Sverige och den är möjlig tack vare vårt långvariga samarbete med Opera på Skäret, säger Mats Jansson, universitetslektor på Musikhögskolan i Örebro.

Operaakademi 2012 är samlingsnamnet på fyra kurser inom området musikdramatik – för operakör, solister, musiker och kompositörer. Kurserna som ges parallellt kommer att samverka och deltagarna kommer delvis att arbeta tillsammans. Samarbetet kommer att resultera i en föreställning som ska ges på Opera på Skärets kommande sommarfestival.

– Med Operaakademi 2012 profilerar vi oss mycket tydligt inom det musikdramatiska fältet och kan därigenom bidra till utvecklingen av operakonsten. Det speciella är att flera riktningar inom operakonsten utbildas parallellt och ges tillfälle att samarbeta under utbildningen, säger Mats Jansson.

Musikhögskolan och Opera på Skäret har tidigare gemensamt drivit Master Class-utbildningar för sångare i samband med Opera på Skärets sommarfestival. Operaakademi 2012 är en naturlig utveckling av det samarbetet och ett fördjupat resultat av den regionala samverkan på operans område som också omfattar Länsmusiken och Länsteatern i Örebro län.

– Operaakademi 2012 ligger helt i linje med Opera på Skärets ambition att vara en motor i utvecklingen av operakonsten, såväl regionalt som i ett nationellt perspektiv, säger Sten Niclasson, konstnärlig ledare på Opera på Skäret.

Kurserna leds av högt kvalificerade pedagoger och utövare inom respektive område:

  • Sinfonietta leds av professor B. Tommy Andersson, dirigent och tonsättare och medlem av Kungliga Musikaliska Akademien.
  • Operasolist leds av internationellt etablerade sopranen Gitta-Maria Sjöberg och Matti Borg, baryton och kompositör.
  • Komposition leds av Anders Flodin, kompositör och universitetslektor vid Örebro universitet.
  • Operakör leds av Sten Niclasson, baryton och ledare av Bergslagens musikdramatiska kör.

Kurserna hålls på Musikhögskolan i Örebro och på Opera på Skäret utanför Kopparberg under våren och sommaren och ger mellan 7,5 och 15 högskolepoäng.