Nätverk ska främja kvinnors teknikintresse

Det finns för få kvinnor som intresserar sig för teknikyrken och för många som inte fullgör sina tekniska utbildningar utan hoppar av. Det gäller inte minst inom IT-området. Det vill Josefine Karlsson och hennes studiekamrater i informatikgruppen på Örebro universitet ändra på.

- Vi vill öka intresset och dessutom öka samhörigheten mellan dem som redan valt tekniska ämnen. Därför har vi startat ett kvinnligt nätverk, säger Josefine Karlsson.

På onsdagskvällen anordnade hon tillsammans med IT-företaget Nethouse i Örebro en tjejkväll. Då fick studenterna träffa VD Pia Engwall och några av företagets systemutvecklare. De pratade jobb, karriär och hur fler kvinnor ska få upp ögonen för IT-tekniska yrken.

Viktig framtidsfråga

- Det här är viktiga frågor ur flera aspekter. För det första har vi brist på teknikutbildad arbetskraft i Sverige i dag och då duger det inte att hälften av den potentiella arbetskraften, det vill säga kvinnorna, inte tycks vara intresserade av en sådan karriär. För det andra blir både arbetsmiljön och resultaten bättre på arbetsplatser där både män och kvinnor är representerade, säger Pia Engwall på Nethouse Örebro.

- Det är lite speciellt att vara tjej bland många killar, för vissa kan det kännas som om de inte riktigt passar in. Det är bland annat därför vi anordnar kvällar som den här. Jag hoppas också att vi kan bjuda in någon inspirerande föreläsare framöver, säger Josefine Karlsson.

Ni som är intresserade av att gå med i det kvinnliga nätverket kan maila: This is an email address.