Nominera "Årets alumn" före 31 mars

Förra året blev TV-programledaren Rickard Olsson utsedd till Årets alumn vid Örebro universitet. Vem ska få priset i år? Nu har du chansen att nominera.

Örebro universitet utser årligen Årets alumn. Priset går till en före detta student som utmärkt sig i sin karriär efter studierna. Syftet med priset och med alumnverksamheten är att bidra till ökad kontakt mellan universitetet, dess alumner och samhället.

Ordet alumn kommer från latin och betyder "lärjunge" och "elev". På lärosäten används begreppet som ett samlingsnamn för studenter som avslutat sina studier. Örebro universitets alumnverksamhet startade 2007 och har nästan 5 000 medlemmar. Både tidigare och nuvarande studenter kan vara medlemmar i Örebro universitets alumnnätverk.

Så nominerar du

Alla universitetets studenter, anställda och medlemmar i alumnnätverket är välkomna att skicka in nomineringar. Kriterierna är att alumnen har läst minst 30 högskolepoäng vid Örebro universitet (motsvarar en termin heltidsstudier) och att alumnen haft en framgångsrik karriär efter studierna.

Årets alumn utses av rektor efter att nomineringarna utmynnat i ett förslag från en jurygrupp. Priset delas ut under Alumndagen fredagen den 5 oktober.

Nomineringen med kort motivering skickas senast 31 mars till: leona.axelsson@oru.se.

Foto: Hans Johnsson