Ny bok om de estetiska ämnenas värde

”Om nytte og onytte” är en essäsamling som tar upp de estetiska ämnenas värde i skolan och i samhället. För de flesta utbildningar är det i dag ett krav att verksamheten ska kunna beskrivas och redovisas i mätbara resultat.

– Det är svårt att tvinga ned så pass komplexa saker som utbildningskvalitet eller värdet av kultur i en exakt siffra. Kunskap ses idag som ett instrument för effektiv utveckling – kunskap måste vara nyttig, säger Øivind Varkøy som är professor i musikpedagogik vid Norges musikhögskola och gästprofessor i musikvetenskap vid Örebro universitet.

Forskarna vill starta en diskussion om det begränsade nyttotänkande som råder. Trots att det ofta sägs att vi lever i en tid av mångfald. De menar att vårt sätt att se på samtiden blir motsägelsefullt. Detta märks inte minst i hur man talar om värdet av forskning, utbildning och kultur. När kunskap måste vara nyttig i ekonomisk mening leder det till att kunskap ställs i motsats till bildning.

–Jag menar att bildning och nytta kan vara produktiva i förhållande till varandra. Samhällsförändringar som globalisering och mångfald gör det möjligt att tänka på relationen mellan nytta och bildning som skolningen av världsmedborgare, vilket är en förutsättning för global samhällsutveckling, säger Øivind Varkøy.

På torsdag 15/11 föreläser redaktören till boken Øivind Varkøy tillsammans med Bernt Gustavsson, professor emeritus i pedagogik, under titeln "Om nytta och onytta" i hörsal M, Musikhögskolan, klockan 19.00 – 20.00.

Text: Emma Forsberg