Ny enhet stärker utbildning för blivande audionomer

Audiologiska kliniken på Universitetssjukhuset Örebro startar tillsammans med Örebro universitet en ny utbildningsenhet för studenter. Det är universitets audionomprogram som från och med i höst förlägger den verksamhetsförlagda delen av utbildningen där.

- Vid andra audionomutbildningar är studenternas verksamhetsförlagda del spridd på olika kliniker runtom i landet. Så har även vi haft det, men från och med i höst kommer alla som studerar till audionom vid Örebro universitet att från termin tre erbjudas både praktik och delar av sin teoretiska utbildning vid audiologiska kliniken på Universitetssjukhuset Örebro. Vi är först i landet med att organisera utbildningen så här, säger Thomas Strandberg, enhetschef vid institutionen för hälsovetenskap och medicin på Örebro universitet.

På det här sättet stärks audionomutbildningen kvalitetsmässigt i konkurrensen med andra universitet.

Gedigen utbildning

- Genom att ge alla studenter verksamhetsförlagd utbildning på samma klinik försäkrar vi oss om hög kvalitet. Det ger möjligheter till bättre studieupplägg där teori och praktik kan varvas på ett bra sätt och ger studenterna närmare och mer ihållande kontakt med yrkesrollen, säger Johanna Pernhall Breder, enhetschef för audiologiska klinikens nya utbildningsenhet.

Studenterna får gedigen praktisk skolning tillsammans med handledare som alla genomgått handledarutbildning. Hörselmätningar, pedagogiska kurser, rehabilitering, jourverksamhet och teamarbete är exempel på kunskaper som de färdigutbildade audionomerna kommer att få med sig.

- Samtidigt stärker vi samarbetet mellan Örebro universitet och Universitetssjukhuset Örebro. Utöver de rent pedagogiska vinsterna ger det här möjlighet till ökat samarbete även på forskningsområdet, säger Thomas Strandberg på Örebro universitet.

Lära om hörseln

Audiologi är läran om hörseln. En audionom arbetar med utredning och rehabilitering av barns och vuxnas hörsel- och kommunikationsförmåga. Arbetet är både pedagogiskt och tekniskt, det kan handla om till exempel hörhjälpmedelsanpassning, stödjande samtal, rådgivning och undervisning.

De flesta audionomer arbetar inom landstingets hörcentraler, audiologiska kliniker eller inom privat hörselvård, men kunskaperna behövs också på många andra platser i samhället, vid exempelvis samhällsplanering, inom arbetsförmedling och hos Försäkringskassan.

Vid Örebro universitet omfattar audionomprogrammet tre års heltidsstudier i huvudämnet hörselvetenskap.