Ny HSV-utvärdering om universitetets utbildningar

Högskoleverket ger landets lärosäten både plus och minus i sin nya kvalitetsutvärdering av utbildningar på universitet och högskolor. Örebro universitet får högsta betyg för sitt psykologprogram. De utvärderade programmen inom medie- och kommunikationsvetenskap och kulturgeografi får omdömet hög kvalitet. Utbildningen i nationalekonomi på kandidatnivå är ensam om att få omdömet bristande kvalitet.

- Jag kan konstatera att vi både fått goda omdömen och kritik, och att det här är starten på en lång utvärderingsprocess, säger rektor Jens Schollin.

Det är första gången som Högskoleverkets presenterar resultat från sin nya kvalitetsutvärdering. Resultaten ges i form av omdömena mycket hög kvalitet, hög kvalitet eller bristande kvalitet. I den här första omgången berördes följande ämnesområden på Örebro universitet: Nationalekonomi, medie- och kommunikationsvetenskap, kulturgeografi och psykologi. Fler kvalitetsgranskningar av andra utbildningar kommer Högskoleverket att presentera framöver.

- Det här är ett led i en politisk strategi för att omfördela resurserna till landets lärosäten. Alla utbildningar kommer att granskas och alla lärosäten kommer att få både plus och minus. I de fall universitetet eller högskolan inte klarar av att upprätthålla en tillräckligt hög utbildningskvalitet riskerar de att bli av med utbildningen. I de fall kvalitén är mycket hög får vi mer pengar, förklarar rektor Jens Schollin.

Bra betyg för psykologutbildningen

Örebro universitets psykologutbildning är en av 29 utbildningar i landet som fått omdömet mycket hög kvalitet.

- Det är naturligtvis väldigt roligt. Utbildningen är populär och har nu visat sig konkurrenskraftig i ett nationellt kvalitetsperspektiv. Psykologi är dessutom ett mycket starkt forskningsområde för universitetet som vi har satsat på och det här är ett tecken på att vi håller högsta klass också utbildningsmässigt, säger dekan Åsa Kroon Lundell.

Ett långsiktigt och målmedvetet kvalitetsarbete är en av förklaringarna till framgången anser programansvariga Maria Holmström.

- Vi har också välutbildade lärare där några är världsledande i sina ämnen. Tidigare undersökningar visar dessutom att studenterna tycker att utbildningen ger en bra förberedelse inför det arbetsliv som väntar, säger Maria Holmström.

Brister att åtgärda

Örebro universitet utfärdar tre examina i ämnet nationalekonomi – kandidat, magister och master. HSV har bedömt att kvaliteten är hög i magister- och masterprogrammen. Kandidatprogrammet får däremot bedömningen bristfällig kvalitet för ett av de fem examensmålen. Drygt en femtedel, eller 41 stycken av samtliga utbildningar i hela landet som granskats, har bristande kvalitet.

- Resultatet överensstämmer helt med den bedömning vi gjorde i vår egen självvärdering för ett år sedan. Då såg vi att alltför många uppsatser höll för låg kvalitet och införde därför redan från höstterminen 2011 nya arbetsformer för examensarbetena vilket åtgärdar bristerna och utvecklar och upprätthåller en hög kvalitet, säger handelshögskolans prefekt Sven Helin.