Nytt samarbete med Indien inom hörselvetenskap

Örebroforskare har fått 400 000 kronor från Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, FAS, för att i samarbete med forskare i Indien planera gemensamma forskningsprojekt inom audiologi.

I Indien lever över tre miljoner människor med nedsatt hörsel, men det är svårt att få hjälp och stöd. I Indien finns endast en audionom per en miljon invånare jämfört med Sverige där det finns en audionom per 12 000 invånare. Även avseende öron-näsa-hals-läkare är skillnaderna mellan länderna stora.

– Internationellt är Sverige framstående inom hörselvetenskap och vi hoppas kunna ge råd och stöd utifrån våra erfarenheter till våra kollegor i Indien. Vi hoppas kunna inleda nya gemensamma forskningsprojekt, säger professor Berth Danermark vid Institutet för handikappvetenskap vid Örebro universitet.

Projektet är ett samarbete mellan National Institute for the Hearing Handicapped i Indien, Audiologiskt forskningscentrum vid Universitetssjukhuset Örebro och Institutet för handikappvetenskap vid Örebro universitet.

Text: Linda Harradine