Nytt stipendium för välgjort uppsatsarbete

Lena Blomstrand och Magdalena Johansson, studerande vid Institutionen för hälsovetenskap och medicin (IHM) på Örebro universitet, har fått Örebro läns landstings stipendium för välgjort uppsatsarbete. Det nyinrättade stipendiet delas ut för att belöna välgjorda uppsatser vars resultat kan vara till nytta inom sjukvården.

Lena Blomstrand och Magdalena Johansson fick stipendiet för magisteruppsatsen Åtgärder för att förebygga malnutrition hos äldre. Uppsatsen är en genomgång av 15 vetenskapliga studier om näringstillförsel till personer över 65 år. Den visar vikten av förebyggande och behandlande näringsåtgärder. Dessa åtgärder, som kan tillämpas såväl på institutioner som i primärvård och hemsjukvård, kan vara kosttillskott, förbättrad måltidsmiljö och handledning av personal och patienter i nutritionsfrågor.

– Det känns jättekul att på det här sättet premiera ett väl genomfört uppsatsarbete med fokus på den äldre patienten. Förhoppningen är att det här ska ses som en uppskattning för allt slit och samtidigt motivera till ytterligare fördjupningar inom området, säger Jenny Steen (S), ordförande i nämnden för forskning.

Magdalena Johansson arbetar som distriktssköterska vid Solbacka vårdboende i Kumla kommun. Hon är dessutom aktiv i en arbetsgrupp i Regionförbundet Örebro, med uppgift att ta fram gemensamma riktlinjer för kommunerna och landstinget för att främja kvalitet och patientsäkerhet för att förebygga undernäring. Lena Blomstrand arbetar som distriktssköterska i hemsjukvården i Vingåker.

Lena Blomstrand och Magdalena Johansson tilldelas stipendiet för att de på ett förtjänstfullt sätt har genomfört ett uppsatsarbete vid IHM och kommit fram till resultat som direkt kan förbättra omhändertagande av äldre i såväl institutions- som hemsjukvård.