Örebro har tredje bästa psykologutbildningen

Örebro universitet har tredje bästa psykologutbildningen i landet när Urank rankar de svenska psykologprogrammen. Universitetet som helhet kommer på tolfte plats i jämförelse med landets övriga lärosäten.

- Jag ser det som ett kvitto på den kraftfulla utveckling lärosätet genomgått de senaste åren. Med attraktiva programutbildningar och forskning som på flera områden är internationellt ledande. Vi har gjort och kommer att fortsätta göra tydliga prioriteringar för att stärka lärosätet, säger rektor Jens Schollin.

Det är femte året i rad som Urank genomför sin rankning av samtliga svenska lärosäten. Bakom bedömningen finns 27 kriterier som tar hänsyn till allt från söktryck, lärartäthet och studenternas prestationer till hur de färdigutbildade lyckats med att få jobb. För första gången riktades också ljuset mot tre enskilda utbildningsprogram, nämligen ekonom, socionom och psykolog. Här bedöms Örebro erbjuda den tredje bästa psykologutbildningen i landet.

Dynamik och kompetens

- Fantastiskt rolig att vi kommer så högt, säger Maria Holmström, programansvarig för psykologprogrammet på Örebro universitet.

På frågan varför programmet är så framgångsrikt tror hon en dynamisk miljö med en kunnig lärarkår och stort studentinflytande är bidragande orsaker.

- Vi har välutbildade lärare där några är världsledande i sina ämnen. Undersökningar som gjorts visar dessutom att studenterna tycker att utbildningen ger en bra förberedelse inför det arbetsliv som väntar.

Urank är en oberoende universitets- och högskoleranking som genomförts sedan 2007. Den baseras på statistik från Högskoleverket, SCB och annat officiellt material. Bakom bedömningen finns 27 olika kriterier som tar hänsyn till allt från söktryck, lärartäthet och studenternas prestationer till hur de färdigutbildade lyckats med att få jobb.