Örebro kommun satsar 8,5 miljoner på forskningssamarbete med Örebro universitet

Örebro kommun har beslutat om en ny strategi för forskning, innovation och utveckling och avsätter 8,5 miljoner kronor för att utveckla kommunens verksamheter och samarbeta med Örebro universitet under 2013-14.

- Det är bra både för universitetet och för Örebro kommun att forskningen kommer till nytta för skola, välfärd och tillväxt, säger Jens Schollin, rektor vid Örebro universitet.

En av kommunens strategiska inriktningarna handlar om att i samarbete med universitetet och näringslivet bygga upp Örebro Science Park.

– Det är mycket viktigt att stödja universitetet och uppbyggandet av Örebro Science Park. Detta för att stärka utvecklingen av nya företag och för att bygga upp ett ledande, hållbart logistikcentrum i Skandinavien, säger kommunalrådet Lennart Bondeson (KD), ansvarig för forskning och universitetsfrågor i Örebro kommun.

Andra inriktningar handlar om stärkt samarbete med universitetet gällande pedagogisk utveckling i skolan och forskning inom området vård och omsorg.