Örebro universitet får konstnärliga examensrätter

Musikhögskolan vid Örebro universitet har fått rätt att utfärda konstnärlig högskoleexamen och konstnärlig kandidatexamen. Högskoleverket fattade beslutet under tisdagen. Det innebär att Musikhögskolan nu har stärkt sin position på det konstnärliga området. Utbildningarna med konstnärlig examen riktar sig framför allt till dem som siktar på en professionell musikerkarriär.

- I dag har vi två program inom jazz- och rockmusik samt kammarmusik som leder till en generell kandidatexamen, men nu kan vi spetsa oss genom att utbildningarna kommer att leda till konstnärlig examen. Det är att se som en kvalitetsstämpel. Det känns mycket roligt och är ett stort steg i riktningen att utveckla Musikhögskolans verksamhet, säger prefekt Sven Landh.

Beslutet innebär också att det tvååriga programmet i musikproduktion kan starta i höst och kommer att leda till konstnärlig högskoleexamen.

Konstnärlig examen på master- och magisternivå, som musikhögskolan också ansökte om, beviljades inte av Högskoleverket, men fick goda vitsord. Till exempel anser bedömargruppen att det finns en bra grund för framtida möjligheter att erhålla examensrätt på masternivå genom de befintliga styrdokumenten och genom att infrastrukturen för att bedriva utbildningen är mycket god. På grund av för få professorer inom området beviljade dock inte Högskoleverket dessa examensrätter.

– Vi bedömer ändå att det finns goda förutsättningar för att ansöka om de högre examensrätterna framöver, säger Sven Landh.