Örebro universitet får nytt Center of Innovation

På onsdagen invigdes ett nytt Waters Center of Innovation på Örebro universitet.

- Som ledande tillverkare av avancerade analytiska instrument vill vi samarbeta med de laboratorier och forskare som är de erkänt bästa inom sitt område. Vi vill förse dem med spjutspetsteknik så att de kan besvara grundläggande och viktiga forskningsfrågor, säger John Gebler, chef för Waters Centers of Innovation Program.

Örebro universitet har en viktig roll inom övervakningen av de långlivade, organiska miljögifter som omfattas av Stockholmskonventionen, ett globalt samarbete för att minska användningen av skadliga kemikalier. Universitetets miljöforskningscentrum MTM är ett av FN:s tre referenslaboratorier för dessa miljögifter.

Samarbetet med Waters Corporation innebär att forskarna får tillgång till ny avancerad analysteknologi.

- Det här ger oss möjligheten att behålla vår ledande position inom miljöövervakning och kommer att leda till nya genombrott i vår forskning, säger Bert van Bavel, professor i miljökemi vid Örebro universitet.

Han berättade också att samarbetet mellan Waters och Örebro universitet även kommer att inkludera forskarutbildning av anställda från företaget.

Citat från talarna

Under onsdagens invigning hölls flera tal. Här är några utdrag.

Matilda Ernkrans (S), ordförande i miljö- och jordbruksutskottet:

- Vi måste få bättre kunskap och förståelse för de miljögifter vi utsätts för. Det är därför som den forskning som utförs på MTM, i samarbete med Waters Corporation, är så viktig.

Andre Ayache, chef för Waters European Operations:

Han betonade att samarbetet mellan Waters och MTM kommer att vara till nytta både för industrin och för samhället i stort, genom att sprida kunskap och minska hoten mot människor och miljö.

- Vi har haft turen att i MTM ha hitta en partner som delar vår inställning till vetenskap och utbildning.

Gunilla Lindström, prorektor, Örebro universitet:

- Jag noterar att Waters inom sina övriga Centers of Innovation samarbetar med universitet som är mycket högt ansedda i världen. Vårt samarbete med Waters Corporation är därför inte bara en stor möjlighet utan också en värdemätare på att vi inom kemisk-analytisk miljöforskning håller mycket hög internationell klass.

Anna Ragén, chef för externa relationer vid Örebro universitet:

- Det här är det trettonde Waters Centers of Innovation i världen och det första i Skandinavien. Det har stor betydelse inte bara för Örebro universitet utan också för regionen, Sverige och Europa.