Örebroforskare bjuder in till samarbete kring unik databas

Forskare vid Örebro universitet fick för tre år sedan 35 miljoner kronor från Riksbankens Jubileumsfond för ett sjuårigt forskningsprojekt som studerar hur ungdomar och unga vuxna utvecklar politiska värderingar och samhällsengagemang. Som en del i arbetet bjuder nu Örebroforskarna in kollegor från hela världen till samarbete för att fler ska kunna utnyttja deras unika databas. Samtidigt hjälper de forskare i Sydafrika att bygga en egen databas efter samma modell.

Undersökningen i Örebro följer 13 000 personer mellan 13 och 30 år under sju års tid. Forskarna vill ta reda på vilka mekanismer och processer det är som leder till att unga människor utvecklar olika idéer, former och intensitet i sitt samhällsengagemang.

Den omfattar alla de delar av vardagslivet som kan ha betydelse för unga människors utveckling: familj, skola, vänner, kyrkor, föreningar, media och Internet. Målet är att utveckla modeller för politisk socialisation som förklarar hur olika faktorer samverkar.

– Vi samlar in mer data än vi hinner analysera själva och därför att det bra om vi kan hitta samarbetsformer som gör att de mest framgångsrika forskarna runt om i världen kan dra nytta av vår databas, säger Johan Östman, forskare i medie- och kommunikationsvetenskap inom forskningsmiljön Youth and Society, YeS.

Knyta nya samarbeten

– Vi har till en början bjudit in tio utvalda internationella toppforskare inom politisk kommunikation till samarbete, säger Johan Östman, som tack vare det internationella samarbetet får chansen att diskutera sin egen forskning kring vilken betydelse olika slags mediekonsumtion har för ungdomars politiska engagemang med de främsta inom området.

Vetenskapsrådet gav stöd åt en första konferens i Stockholm i slutet av september. Syftet var att tillsammans utveckla nya teoretiska infallsvinklar att använda i analyser av de data som YeS samlar in.

– Det var intressant att diskutera vad det är som gör de nya medierna så speciella – vad som gör att de väcker ett engagemang på ett sätt som inte nyhetsmedia klarar. Nya forskningsresultat pekar på att ungdomar som är aktiva på internet i stor grad också är politiskt engagerade, säger Johan Östman.

Samtidigt som YeS bjuder in forskare att ta del av deras undersökning hjälper de också forskare i Sydafrika att bygga upp en liknande databas där.

– Vi knyter nya samarbeten och försöker ge fler forskare tillgång till vår databas samtidigt som vi hjälper våra kollegor i Sydafrika att bygga en egen för att de ska kunna utnyttja vår erfarenhet och vårt material så mycket som möjligt.

Text: Linda Harradine