Patientens förväntningar viktiga vid anorexibehandling

Patientens förväntningar har stor betydelse för en lyckad behandling av anorexia nervosa. Det visar ny forskning vid Örebro universitet. Frågor om patientens motivation, självbild, kroppsuppfattning och sociala relationer ska hållas levande för att nå ett positivt samarbete och viktökning.

Gunilla Paulson Karlsson har studerat behandlingsprocessen för anorexia nervosa, det vi till vardags kallar anorexi, i sin doktorsavhandling i medicin.

– Jag har gjort fyra olika studier med unga och vuxna patienter med ätstörningar och deras familjer, säger Gunilla Paulson Karlsson, som parallellt med avhandlingsarbetet är verksam terapeut vid en specialiserad ätstörningsenhet vid Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus i Göteborg.

Hur patienter och föräldrar blir bemötta i behandlingen har stor betydelse för tillfrisknandet och hur långvarig behandlingen blir. Behandlingsresultaten beror också på hur länge patienterna varit sjuka.

80 procent helt återställda

– Det är självklart stor skillnad mellan prognoserna om man är 16-17 år och har varit sjuk i två år eller om man kommer till behandling vid 25 års ålder och har varit sjuk i tio år. Det är tio väldigt betydelsefulla år av en människas utveckling, säger Gunilla Paulson Karlsson. I det senare fallet kanske man inte ska ha förväntningen på att patienten blir helt återställd.

En av studierna visade goda resultat för en familjebaserad behandling av patienter under 18 år. En uppföljning efter tre år visade att närmare 80 procent blev helt återställda och att familjeklimatet blivit mycket bättre.

Samtalen i behandlingen genomfördes i olika konstellationer där patienten uppskattade patientsamtalen mest medan föräldrarna på motsvarande sätt tyckte bäst om föräldrasamtalen. Både patienter och föräldrar ansåg att behandlingen motsvarade deras förväntningar och var mycket nöjda med den.

Fortsatt forskning

En av studierna handlade om patienter 18-46 år. Den visade på samband mellan patienternas motivation till förändring, sjukdomstid före behandling och viktökning.

– Patienternas motivation att förändra matvanor, sociala relationer, självbild, kroppsuppfattning, tillsammans med sjukdomstid före behandling kan påverka viktökning både på kort och lång sikt.

Gunilla Paulson Karlsson ser också att resultaten i avhandlingen kan vara användbara både i behandling och för fortsatt forskning.

– Eftersom viktökning är ett centralt tema i anorexibehandling är det fortsatt viktigt att undersöka påverkansfaktorer i behandling. Vidare bör man undersöka om förväntningar före behandling påverkar behandlingsresultatet, säger Gunilla Paulson Karlsson.

Text: Lars Westberg