Pengar till forskning om tjänstemän med stort inflytande

Varför är vissa kommuner mer framgångsrika än andra i arbetet med hållbar utveckling och kan kommuner lära av varandra? Hur kan kreativa tjänstemän driva fram hållbarhetsfrågor i en kommun? För att undersöka detta har Jan Olsson och Erik Hysing, statskunskap vid Örebro universitet, fått 3,2 miljoner i anslag från forskningsrådet Formas.

- Väldigt glädjande, säger professor Jan Olsson om det treåriga anslaget. Det är hård konkurrens om pengarna hos forskningsrådet Formas och det är inte alltid lätt för samhällsvetenskapen att få anslag.

Örebroforskarna ska undersöka fyra kommuner, som är olika stora och olika framgångsrika i arbetet med hållbar utveckling. Tidigare forskning har visat att det ofta är kreativa tjänstemän som underifrån driver fram utvecklingen.

Tre dilemman

- Vi vill undersöka hur det går till i praktiken, hur de agerar för att få igenom sina idéer och förslag på politisk nivå. Tanken är att det här arbetet ska ge kunskaper till kommuner som inte är så framgångsrika.

Tre dilemman kommer att studeras närmare: Om tjänstemännen går för fort fram kan de möta motstånd, om de blandar in för många andra från olika håll riskerar de att få minskat inflytande över den politiska dagordningen, samt motsättningen mellan å ena sidan öppna samtal och samarbete och å andra sidan taktiska och maktdrivna strategier.

- Det handlar om makt, inflytande och demokrati. När det dyker upp nya politikområden vet inte alltid politikerna vad de vill. Då kan de vara betjänta av tjänstemän som skaffar kunskaper och formar en politik som får acceptans i efterhand.

De fyra kommuner, som ska ingå i projektet, väljs ut bland dem som ingått i en tidigare studie där forskarna funnit att det finns inflytelserika tjänstemän vilka drivit fram en utveckling i hållbar riktning.

Text: Lars Westberg