Professionellt stöd stärker mammor i sin relation till barnet

Om vårdpersonal får extra träning i att erbjuda professionellt stöd, stärks mammor som genomgått kejsarsnitt i sin relation till barnet. Det här indikerar ny forskning från Högskolan i Skövde och Örebro universitet.

Vad innebär det att på ett professionellt sätt erbjuda stöd till kvinnor och deras partners vid barnafödande? Hur kan vårdpersonal utveckla sin stödjande förmåga och hur påverkar ett professionellt stöd kvinnans förhållande till det nyfödda barnet? Det är de grundfrågor som Stina Thorstensson undersöker i sin doktorsavhandling inom ämnet hälso- och vårdvetenskap.

– Kunskap om professionellt stöd som är känslomässigt eller bekräftande prioriteras inte alltid av vårdpersonal. Det är inte lika handfast kunskap som att till exempel lära sig läsa av en CTG-kurva. Därför är det viktigt att få kunskap om vad professionellt stöd betyder och innebär och hur vårdpersonal kan utveckla sin stödjande förmåga, säger Stina Thorstensson.

Sårbara efter kejsarsnitt

Mammor som genomgått ett kejsarsnitt kan vara sårbara i relation till barnet. Ett delresultat från doktorsavhandlingen visar att en grupp kvinnor som under barnafödande mötts av vårdpersonal som fått en särskild utbildning i att erbjuda professionellt stöd stärktes i sin relation till och känsla för barnet. Detta trots den extra utmaning som ett kejsarsnitt kan innebära.

– Väldigt förenklat uttryckt verkar det professionella stödet fungera som en känslomässig vaccination. Kvinnorna i gruppen som mötte vårdpersonal med särskild utbildning stärktes i tron på sin egen förmåga i relation till barnet jämfört med den grupp som hade mött vårdpersonal utan denna utbildning, säger Stina Thorstensson.

Hon understryker att resultatet av studien ska tolkas med försiktighet.

- Vi behöver göra fler liknande studier innan vi kan säga att professionellt stöd verkligen har den här effekten för kvinnor som genomgått kejsarsnitt, säger Stina Thorstensson.

Att hantera sig själv

Att erbjuda professionellt stöd är betydelsefullt i vård kring barnafödande. Samtidigt är det en uppgift som kräver både kunskap och träning. Professionellt stöd kan ses som en utmanande balansakt säger Stina Thorstensson som menar att vårdpersonal borde arbeta mer medvetet med frågan.

– När vårdpersonal erbjuder stöd använder de sig själva som ett "verktyg", då är det viktigt att vi inom vården lär oss metoder att hantera våra egna attityder på ett bra sätt, avslutar Stina Thorstensson.

Stina Thorstensson disputerar den 26 september med avhandlingen Professional support in childbearing, a challenging act of balance.

Text: Ulf Nylén