Rektor Jens Schollin ser fram mot nya satsningar

En mer kvalitetsstyrd fördelning av statliga forskningspengar, start av aulabygge, arbete för nya examinationsrätter för civilingenjörer, men kanske också för tandläkare och för fler sjuksköterskor och läkare. Rektor Jens Schollin målade upp många framtidsmöjligheter och utmaningar i sitt tal i samband med helgens doktorspromotion och professorsinstallation.

– Händelserna vid Astra Zeneca i Södertälje är ett exempel på hur snabb förändringstakten är och hur viktigt det är att säkra kompetens- och kunskapsutveckling, sa han. Mycket av den utvecklingen hängs upp på universitet och högskolor. För oss i Örebro är det självfallet viktigt att ha fokus på vårt uppdrag.

Ökad konkurrens

Jens Schollin menade att satsningen i Örebro på attraktiva grundutbildningar, som möter samhällets behov, är av fundamental betydelse särskilt som vi kan se minskande årskullar de närmaste åren och därmed ökad konkurrens om studenterna.

Den lyckade starten av läkarutbildningen är det senaste exemplet och universitetet tar sig gärna an regeringens vilja att utöka utbildningarna av läkare, sjuksköterskor och tandläkare. Närmare i tiden ligger ansträngningar för att få examinationsrätt för civilingenjörer, liksom fler inriktningar på lärarprogrammet.

Komplett innovationskedja

– Vi tror inte att det var bättre förr och inte heller att vi kan sitta still när omvärlden förändras, fortsatte Jens Schollin och nämnde att rätten att starta holdingbolag var en av årets stora händelser. För första gången har vi möjlighet att bilda en komplett universitetsnära innovationskedja.

I arbetet med holdingbolaget berömde Jens Schollin uppställningen från länets näringsliv. Bygget av ny aula, ny handelshögskola och ny science park, är ytterligare viktiga länkar till näringslivet, Örebro kommun och andra.

– Engagemanget från vårt landsting och våra närkommuner, särskilt Örebro och Karlskoga är oerhört viktigt för Örebro universitet.

Lyssnande statsråd

Med två statsråd som åhörare – forsknings- och utbildningsminister Jan Björklund och försvarsminister Sten Tolgfors – gladdes Jens Schollin åt att regeringen gett signaler om att fördela forskningsmedel efter kvalitet.

– Vid utvärderingar visar Örebro universitet kvalitetsmässigt goda resultat trots vår korta historia som universitet och begränsade tillgång på forskningspengar. Förhoppningen är nu att regeringens kommande forsknings- och innovationsproposition leder till ett transparent och rättvist system för att fördela statliga medel.


Text: Lars Westberg