Seminarium projektavstamp för en öppnare idrott

När Örebro Pride anordnades under tre dagar i månadsskiftet augusti-september var Örebro universitet med. På torsdagen arrangerade universitetet tillsammans med studentföreningarna en "mini-Pride" på campus. På fredagen genomfördes en halv dags idrottsseminarium på universitetet med HBTQ-frågor i fokus.

- Örebro universitet är en viktig samarbetspartner inte minst på grund av de utbildningar som ges här och där HBTQ-frågorna är viktiga att ha med, säger Ingbritt Öhrenius, som är projektledare för seminariedelen i Örebro Pride.

HBTQ är en förkortning av begreppen Homo, Bi, Trans och Queer.

Avstamp för Open Heart

Idrottsseminariet var inte bara en programpunkt i Örebro Pride utan också starten för Örebroprojektet Open Heart, som fokuserar på en öppnare idrott med inriktning mot dessa frågor. På temat "Idrottsstaden Örebro – för en öppnare idrott" diskuterade en panel inbjudna gäster bland annat hur förenings- och idrottsrörelsen kan bli bättre på bemötande av HBTQ-personer.

Institutionen för idrott och hälsa på Örebro universitet var tillsammans med Örebro Pride värdar för seminariet där bland andra föreläsaren Jesper Fundberg, forskare med fokus på genus och maskulinitet inom idrotten, talade i ämnet "Idrottens queera ögonblick!".

Anna Prestjan är jämlikhetsutvecklare på Örebro universitet och är en av de personer som hjälpt till med idrottsseminariet och Örebro Pride:

- Det är bra att Örebro universitet syns och bidrar i det här sammanhanget. Universitetet, med cirka 17 000 studenter och 1 200 anställda, är en stor samhällsaktör, som har ett ansvar att stå för öppenhet, medvetenhet och normkritiska perspektiv. Därför är Pride och Open Heart något vi har valt att stödja och delta i.

Idrottsseminariet kommer att sändas på Sveriges Televisions Kunskapskanalen