Sociala medier allt viktigare i kriskommunikation

Närmare 160 personer kom till tisdagens heldagsseminarium om sociala mediers betydelse vid olika former av händelser och kriser. Seminariet anordnades av Länsstyrelsen Örebro län i samarbete med Örebro universitet.

- Hur myndigheter och organisationer arbetar med sociala medier är en högaktuell fråga som intresserar många. Deltagarna är huvudsakligen kommunikatörer från myndigheter eller offentlig verksamhet, men här finns också forskare, studenter, några politiker och privata aktörer, säger Stefan Triumf som är samordningsansvarig för Örebro läns krisinformationsnätverk och arrangerade seminariet.

Föreläsare och exempel

Dagen ägnades åt kriskommunikation och sociala medier. Forskning och praktiska exempel blandades med hjälp av en rad föreläsare:

Jonas Landgren, forskare från Chalmers, pratade bland annat om vilka metoder och verktyg som finns för att kunna ta del och dra nytta av information i sociala medier.

Mats Eriksson, forskare vid Örebro universitet, berättade om den moderna kommunikatörens roll i krissituationer.

- Sociala medier förändrar medielandskapet. Ljud, bild och film blir allt vanligare kommunikationsverktyg. Studier visar dessutom att de sociala medierna ökar människors förväntningar på snabb samhällsservice och information, säger Mats Eriksson.

Via videolänk berättade Lotta Pettersson och Petter Knutsson, Halmstad kommun, om den brand som bröt ut i en kemikaliefabrik i hamnen i september och hur de arbetade med kriskommunikationen i sociala medier.

Helen Andersson, Örebro universitet, pratade om myndigheters språkanvändning i dialogen med medborgarna och kom med tips och råd kring hur skribenter kan anpassa ton och stil efter mottagarnas förväntningar.

Avslutningsvis berättade Isaac Griberg om hur Internationella Röda korset använder sociala medier.

- Alla vi som arbetar med kommunikation behöver öka kunskaperna och förståelsen för hur sociala medier fungerar för att våra organisationer ska kunna ge den snabba service som förväntas. Förhoppningsvis har det här seminariet gett några svar och fört arbetet framåt, säger länsstyrelsens Stefan Triumf.