Stärkta byggplaner på nya forskar- och studentbostäder

Nya student- och forskarbostäder ska stärka Örebro som studentstad. Örebros kommunala fastighetsbolag Örebrobostäder (ÖBO), har tagit ett engagemangsbeslut kring tre nya byggprojekt som innebär att bolaget påtar sig ett större ansvar för att färdigställa dem.

- Det är tre mycket spännande nybyggnadsprojekt, som vi nu ska ta vidare. Alla projekten har stor potential att utveckla och göra Örebro till en ännu mer attraktiv och modern stad som människor vill leva och verka i. Inte minst för studenter som nu får ett stort tillskott av nya bostäder, säger ÖBOs vd Ulf Rohlén.

Planerna innehåller bland annat 34 forskarlägenheter i anslutning till universitetet och 96 nya studentbostäder i centrala Örebro.

Jens Schollin, rektor vid Örebro universitet, ser ÖBOs beslut som ett viktigt steg framåt i universitetets utveckling:

- Det här är efterlängtat och väldigt glädjande. Vi upplever redan ett hårt tryck på studentlägenheter samtidigt som intresset för att studera på Örebro universitet ökar. ÖBOs beslut innebär att vi tar ett stort steg framåt för att kunna svara upp mot denna ökade efterfrågan, säger Jens Schollin.

Studentkårens ordförande Jacob Höglund är också mycket positiv till ÖBOs besked.

- Jättebra. Vi på studentkåren har jobbat för att få gehör för önskemålen om fler studentbostäder. Särskilt roligt är det att ÖBO planerar fler bostäder i centrala Örebro, det kommer att minska det psykiska avstånd som faktiskt finns mellan studenterna och Örebro som centralort. Det här tjänar både staden och studenterna på, säger Jacob Höglund.