Startskott för stor innovationstävling med öppna data

Tävlingen Öppna Örebro län uppmuntrar allmänheten att ta del av öppna data för att skapa nya innovativa idéer och tjänster. I Örebro län bidrar samtliga kommuner med öppna datakällor där vi nu gör offentlig information tillgänglig för de tävlande.

Öppna Örebro län inleddes med en kick-off på Örebro universitet den 5 november. Under de två veckor som tävlingen sedan pågår har vem som helst möjlighet att använda öppna data för att utveckla nya tjänster och idéer. Tävlingen är uppdelad i kategorierna "bästa idé" och "bästa tjänst" och avslutas med ett stort Hackathon, även den på Örebro universitet, den 17–18 november.

– En jury bedömer de inlämnade idéerna utifrån innovationshöjd och nyttopotential. I samband med konferensen "En digital agendas möjligheter och utmaningar" den 28 november presenteras vinnarna, säger Ann-Sofie Hellberg, som är doktorand i Informatik vid Örebro universitet.

Öppna Örebro län är ett samarbete mellan Örebro universitet, Länsstyrelsen i Örebro län, Örebro kommun och Nethouse. Samtliga ser flera fördelar med att finnas med i det här sammanhanget.

– För oss innebär det en möjlighet att komma i kontakt med duktiga personer inom IT. Dessutom är det väldigt positivt för oss som region att visa att vi ligger långt framme i de här frågorna, säger Joakim Alkman, medgrundare till IT-konsultföretaget Nethouse.