Temadag i Nobels anda

Den 10 december anordnade Institutionen för hälsovetenskap och medicin Nobel Day Festivities, en temadag i Alfred Nobels anda där syftet är att uppmärksamma medicinsk forskning vid Örebro universitet.

– Vi vill uppmärksamma Nobeldagen inför alla programstudenter, uppmärksamma medicinsk forskning vid Örebro universitet och skapa akademiska traditioner inom den medicinska fakulteten, säger professor Nikolaos Venizelos i programkommittén.

Det var fjärde gången temadagen anordnades. Under dagen samlades över 100 personer och över 50 doktorander visade upp sin forskning genom posterpresentationer.

Forskning och festligheter

Idén föddes genom ett samtal mellan Nikolaos Venizelos och professor Allan Sirsjö, också i programkommittén.

– Vi hade studenter från Kina, Turkiet, Indien, Pakistan, Belgien, Etiopien, Persien och många fler. Vi tyckte att vi på något sätt borde uppmärksamma Nobeldagen för alla programstudenter, men särskilt för internationella mastersstudenter. Då anordnade vi den första Nobel Day Festivities at Biomedicine med vetenskapliga föreläsningar och alla våra doktorander gjorde posterpresentationer, säger Nikolaos Venizelos.

Forskning presenterades av doktorander som i förväg skickat in ett eller flera abstracts, som dokumenteras i Book of Abstracts. Alla som skickade in fick göra en posterpresentation och sex utvalda doktorander fick göra en 15 minuters muntlig presentation.

– Vi kallar dagen Nobel Day Festivities eftersom vi har både vetenskapliga och festliga aktiviteter. Det är föreläsningar, mingel, forskningspresentationer och så avslutar vi dagen med en festlig middag, säger Nikolaos Venizelos.

Text: Emma Forsberg