Tolv studenter får Örebro kommuns uppsatsstipendium

Tolv studenter vid Örebro universitet har tilldelats Örebro kommuns uppsatsstipendium. Totalt delar kommunen ut 41 000 kronor till stipendiaterna som kommer att få ta emot sin belöning vid en särskild ceremoni i samband med kommunfullmäktiges sammanträde i januari.

- Vi gör det här för att studenterna och deras uppsatsarbeten kan lära oss något. Det är ett sätt för Örebro kommun att ta till vara något av den kunskap som universitetet och studenterna har. Vi hoppas naturligtvis att det kommer att tillföra oss och våra verksamheter något positivt, säger Gunilla Björling, samordnare för uppsatsprojektet på Örebro kommun.

Uppsatsstipendiet inrättades 2007 och kan enbart sökas av studenter vid Örebro universitet. Målet är att öka intresset för uppsatsarbeten på C- och D-nivå med ämnen inom det kommunala verksamhetsområdet. De ska behandla frågor med anknytning till den kommunala verksamheten och bidra till kommunens utveckling.

Örebro kommun kommer att bjuda in stipendiaterna för att presentera sina uppsatser i seminarieform nästa år.

Stipendiaterna

Här är de tolv stipendiaterna:

Jenny Vennerstrand och Johanna Lindholm för sin uppsats "Är det en enkel konst att återvinna för rullstolsburna i Örebro kommun?"

Ida Mellåker, Matilda Anderot och Nemilla Lihon för uppsatsen "Hur tryggt är trygghetsarbetet - en granskning av högstadieskolors likabehandlingsplaner?"

Caroline Wiberg och Emelie Sjöblom för sin uppsats "Att bemöta, lyssna till och delaktiggöra ungdomar på HVB-hem. En kvalitativ studie ur personalens perspektiv."

Krista Nikula för uppsatsen "Sammanbrott vid samhällsvård för ungdomar - En studie om orsaker och konsekvenser. "

Lotta Ericsson och Kristina Eriksson för uppsatsen "Implementering av klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF) inom kommunal äldre- och handikappomsorg: en deskriptiv studie av åtta svenska kommuners införande och användande av ICF."

Nordigårds Hanna Olsson och Jenny Pérez för uppsatsen "Samverkansgrupper i stadsdelsförnyelse. Stärkande respektive försvagande faktorer i samverkansgrupper som består av lokala aktörer."

Här kan du läsa mer om Örebro som studentstad.