Toppbetyg för rättsvetenskap på Örebro universitet

Örebro universitets rättsvetenskapliga utbildning på masternivå tillhör Sveriges toppskikt. Det visar den kvalitetsutvärdering som Högskoleverket presenterar. Universitetets juristprogram får omdömet hög kvalitet.

- Vi har en stark rättsvetenskaplig utbildning vid universitetet. Högskoleverkets omdöme är en bekräftelse på att vi erbjuder våra studenter en utbildning av mycket hög klass, säger dekan Åsa Kroon Lundell vid fakulteten för humaniora och socialvetenskap.

Fram till 2014 utvärderar Högskoleverket utbildningar som kan leda till en kandidat-, magister-, master- eller yrkesexamen. Utbildningarna utvärderas utifrån hur väl studenternas faktiska resultat motsvarar de förväntade studieresultaten såsom de beskrivs i högskolelagen och i högskoleförordningens examensbeskrivningar. Varje utbildning får ett omdöme på en tregradig skala: Mycket hög kvalitet, hög kvalitet och bristande kvalitet.

De utvärderingar som presenteras den här gången är utbildningar i rättsvetenskap på master-, magister och kandidatnivå, samt yrkesprogrammet i juridik som leder till juristexamen. Bland dessa har samtliga fått omdömet hög kvalitet förutom masternivån i rättsvetenskap som alltså fick omdömet mycket hög kvalitet.

- Våra studenter blir specialister på att utreda och lösa kvalificerade juridiska problem inom den internationella juridiken och inom myndighetssfären. Vi har satsat på att bli särskilt duktiga på det området och har samtidigt högklassig forskning här, den kombinationen tror jag är nyckeln till att vi lyckats så bra med utbildningen, säger Jan Melander från rättsvetenskapliga programmet.