Urinvägsinfektion vanligt efter höftoperation

Urinvägsinfektion är en vanlig komplikation efter höftkirurgi och patienter med diabetes löper extra stor risk att drabbas. Orsaken är ofta att urinkateter används som en del i behandlingen. Det visar medicinforskaren Maria Hälleberg Nyman i en ny doktorsavhandling vid Örebro universitet. Hon har undersökt hur man kan minska risken för urinvägsinfektion och hur patienterna så snabbt som möjligt ska kunna återfå förmågan att kissa själva.

- Målet för min undersökning är att öka patientsäkerheten, förkorta behandlingstiden och minska onödiga kostnader som uppstår vid komplikationer, som exempelvis urinvägsinfektion, säger Maria Hälleberg Nyman, som är sjuksköterska på ortopedkirurgiska kliniken på USÖ.

Eftersom en höftoperation kan påverka urinblåsans funktion, sätter man normalt in en kateter, som sedan lämnas kvar en tid efter operationen. Men eftersom så kallad urinkateterisering ökar risken för urinvägsinfektion, har Maria Hälleberg Nyman bland annat studerat om valet av behandlingsmetod påverkar risken för infektion och tiden det tar för urinblåsan att fungera normalt igen.

Kateter behövs inte alltid

Undersökningen visar att antibiotika som ges i förebyggande syfte för att undvika sårinfektion minskar risken för urinvägsinfektion, men att det skiljde sig mellan olika preparat. När det gällde alternativen kvarliggande eller intermittent kateterisering, det vill säga om katetern lämnades kvar hela tiden eller användes punktvis för att tömma urinblåsan, fanns det ingen skillnad i risken för infektion. Men däremot fick de patienter som hade intermittent kateter tillbaka sin normala blåsfunktion snabbare och 14 procent av dem behövde aldrig få hjälp att tömma blåsan.

- I dag är det rutin att behandla med kvarliggande kateter, men min studie visar alltså att patienterna faktiskt inte alltid behöver en urinkateter. Förhoppningen är att mina resultat ska kunna användas för att utforma nya riktlinjer för urinkateterisering, säger Maria Hälleberg Nyman.

Text: Ingrid Lundegårdh