Utlandsfödda bra för internationell handel

En ny studie, som presenteras i Ekonomisk Debatt i dag, visar att företag kan öka sin internationella handel och konkurrenskraft genom att anställa invandrare. Forskarna Magnus Lodefalk vid Örebro universitet och Andreas Hatzigeorgiou vid Lunds universitet är först i världen att undersöka hur mångfald påverkar företagens export och import.

– Den nya studien visar att företag med fler utlandsfödda i arbetskraften ökar sin utrikeshandel markant. En procentenhets högre mångfaldsnivå i arbetskraften är i genomsnitt förknippad med 9 procent mer export, säger Magnus Lodefalk, forskare i nationalekonomi vid Örebro universitet.

Det betyder att ett typiskt svenskt tillverkningsföretag kan öka sin export med drygt två miljoner kronor genom att anställa ytterligare en utlandsfödd person. Studien visar att importen ökar med 12 procent under samma förutsättningar.

Mångfald ett instrument

– Internationella affärer är ofta förknippade med stora kostnader och handelshinder som bristande förtroende, kulturskillnader, avvikande affärsnormer och olika regelsystem, säger Magnus Lodefalk.

– Företag kan använda mångfald som ett instrument för att komma runt hinder. Utlandsfödda hjälper företagens affärer genom unik kunskap om affärskulturer, politik, religion och språk i sina hemländer samt genom nätverk och kontakter, säger nationalekonomen Andreas Hatzigeorgiou.

Underlaget för studien innefattar statistik för 7 000 svenska tillverkningsföretag under en tioårsperiod.

Läs artikeln i Ekonomisk Debatt

Text: Linda Harradine