Vem är den goda läraren?

I den nya boken Föreställningar om den goda läraren presenterar Örebroforskare historiska och aktuella perspektiv på frågor kring dagens skola. Varför är vår bild av skola, lärare och lärarutbildning så negativ? Ges lärare det förtroende som deras utbildning berättigar dem till?

Boken är ett resultat av projektet Den goda läraren, som finansierats av Riksbankens jubileumsfond. Projektet har undersökt hur det utbildningspolitiska systemskifte som det svenska skolsystemet genomgått under de senaste decennierna har påverkat skola, lärare och lärarutbildning men blickar också längre bakåt i historien. Forskarna har undersökt vilken roll bland annat utbildningspolitiken, läroplaner, det internationella inflytandet och massmedierna har spelat.

– Vi har undersökt hur förväntningarna på "den gode läraren" sett ut tidigare och hur de ser ut i dag, säger bokens redaktör Tomas Englund, professor i utbildningsvetenskap vid Örebro universitet.

Läs mer om boken på bokförlaget Daidalos hemsida

Text: Linda Harradine