1,5 miljoner till nationellt samarbete inom nationalekonomi

Lars Hultkrantz, professor vid Örebro universitet, har fått 1,5 miljoner kronor från Jan Wallanders och Tom Hedelius Stiftelse samt Tore Browaldhs Stiftelse för att ytterligare utveckla arbetet inom Swedish Graduate Program in Economics. Det är ett samarbete mellan tio universitet, högskolor och forskningsinstitut inom forskarutbildning i nationalekonomi.

Swedish Graduate Program in Economics är ett samarbete mellan universiteten i Örebro, Linköping, Göteborg, Linné och Karlstad, högskolorna i Södertörn, Dalarna och Jönköping och forskningsinstituten Statens väg- och transportforskningsinstitut och Ratio.

Inom nätverket finns i dag cirka 90 doktorander och syftet är att ge doktoranderna tillgång till ett komplett och varierat kursprogram och bidra till ökad kvalitet i avhandlingsarbetena genom att ge den enskilde doktoranden fler doktorander och seniora forskare att interagera med. Nätverket är en av de största miljöerna inom nationalekonomi i Sverige.

– Vi kompletterar varandra i våra forskningsprofiler och kan därför erbjuda våra doktorander kompletta kursprogram och en bra bredd. Nu satsar vi på att utveckla samarbetet och fördjupa och bredda kursutbudet ytterligare men också erbjuda fler möten mellan doktorander och handledare, säger Lars Hultkrantz.

Text: Linda Harradine