15 toppforskare till strategisk satsning

Örebro universitet gör en strategisk satsning för att stärka forskningen. Nu söker universitetet 15 forskare till speciella meriteringsanställningar. Tanken är att lovande forskare under fyra år ska meritera sig och etablera sin forskning vid universitetet.

Med hjälp av annonsering nationellt och internationellt, men också via de existerande forskningsmiljöernas nätverk, vill universitetet rekrytera forskare som haft internationellt genomslag. De 15 anställningarna fördelas med fem vardera inom de tre fakultetsnämndernas ansvarsområden. Ambitionen är att rekrytera unga toppforskare inom dessa olika områden och kraven på dem man söker är höga.

De ska ha doktorerat för högst sju år sedan, haft egna forskningsanslag och visat att de självständigt kan driva excellent forskning på hög internationell nivå. De ska sedan bedriva forskning inom någon av Örebro universitets forskningsmiljöer och samtidigt bygga upp en ny egen forskargrupp. Kraven är höga, men det kommer också att ske speciella satsningar på resurser och infrastruktur och på ett brett utvecklingsprogram som innehåller både ledarskapsutveckling och pedagogisk meritering.

Om de fyra åren på meriteringsanställningen är framgångsrika, kommer den övergå i en anställning som lektor med möjlighet att fortsätta verka som forskningsledare.

– Det här är en strategisk satsning i likhet med satsningen för ett par år sedan på 135 miljoner kronor under tre år till den framgångsrika forskning vi kunde identifiera genom utvärderingen ÖRE2010. Nu går vi vidare med att stärka vår forskning genom att rekrytera flera yngre, lovande forskare som också kommer att få ett gott stöd för att utvecklas till kommande forskningsledare vid universitetet, säger Örebro universitets prorektor Gunilla Lindström.