30 miljoner till forskning om hormonstörande ämnen

Forskningsrådet Formas har beviljat 30 miljoner kronor till forskning om hormonstörande ämnen. Det gör det möjligt för Örebro universitet att tillsammans med nio svenska universitet skapa en nationell plattform för att ta reda på hur kemikalierna i vår vardag påverkar miljö och människors hälsa. Det är ytterligare ett steg mot att förverkliga Swetox Research Center, i AstraZenecas tidigare anläggning i Södertälje.

I läkemedel, kosmetika, livsmedel, hygienprodukter och andra konsumentprodukter finns tiotusentals kemikalier och vi behöver förstå hur de påverkar vår miljö och vår hälsa. För att samordna och stärka svensk forskning skapar nu tio svenska universitet gemensamt en nationell plattform.

– Detta är den största enskilda forskningssatsningen för en giftfri miljö någonsin och den behövs. Experiment visar att flera vardagskemikalier påverkar vårt hormonsystem. Samtidigt ökar folksjukdomar som diabetes och olika cancerformer, säger professor Bert van Bavel, som leder forskningen kring miljögifter vid Örebro universitet.

Det finns i dag fler än 800 kända hormonstörande kemikalier som kan påverka människor och djur. Ett av dessa ämnen är bisfenol A som forskarna tror har samband med hormonrelaterade sjukdomar, som diabetes typ 2, fetma, ADHD och cancer. Forskarna behöver ta reda på hur dessa kemikalier påverkar människokroppen och i vilka halter de är farliga för att kunna utveckla riskbedömningar av hormonstörande kemikalierna.

Ny teknik och ökad kunskap

Genom att ta över AstraZenecas nedlagda anläggning för säkerhetsbedömning av läkemedel i Södertälje kommer det nya centret Swetox att ha tillgång till en av världens största och mest erkända anläggningar inom området.

– Med ny teknik och ökad kunskap kan vi vända utvecklingen och skapa goda förutsättningar för en hållbar miljö och en bättre folkhälsa, säger Bert van Bavel.

Formas anslag gör det möjlig att flera forskare kan använda sig av Swetox faciliteter
inklusive forskare från Örebro universitet. Anslaget ska också bidra till fler möjligheter att föra ut nyvunnen kunskap till myndigheter och företag, ett närmare samarbete med världsledande experter på området och till starta av en svensk forskarskola för breddad och fördjupad utbildning vad gäller kemikalier, hälsa och miljö.

Forskningen kommer knyta an till rapporten om riskerna med hormonstörande ämnen från FN:s miljöprogram UNEP och världshälsoorganisationen WHO som presenterats tidigare i år.

Text: Linda Harradine, Karolinska Institutet