30 miljoner till Örebro universitet

Örebro universitet får ett tillskott på cirka 30 miljoner kronor till utbildning och forskning under nästa år. Det föreslår regeringen i sin budgetproposition som presenterades under onsdagen.

Det största tillskottet får universitetet inom området utbildning. De största posterna är en ökning med 15,9 miljoner till delfinansiering av Örebro universitets läkarutbildning och 4,1 miljoner till den tillfälliga satsningen på fler platser till sjuksköterske- och ingenjörsutbildningarna.

- Tillskotten är välkomna, men också väntade eftersom de aviserades redan i förra budgetpropositionen, säger Jens Schollin, rektor vid Örebro universitet.

- Jag tycker däremot att det är olyckligt att regeringen inte satsar mer på högre utbildning generellt. När man nu gör satsningar för att minska ungdomsarbetslösheten är det synd att inte ta till vara den potential som universitet och högskolor har, inte minst med tanke på att söktrycket till högre utbildning ligger på historiskt höga nivåer, säger rektor Jens Schollin.