Andres Acevedo årets Midander-Lönnstipendiat

Andres Acevedo, juridikutbildad på Örebro universitet, har tilldelats 2013 års Midander-Lönnstipendium på 25 000 kronor. Han får stipendiet för sin examensuppsats "Transparens i svensk valkampanjsfinansiering" skriven vårterminen 2013.

Motiveringen lyder: "för en grundlig granskning och en skarp analys av den aktuella frågan om ekonomiska bidrag till politiska partier och skyldigheten för lagstiftaren att respektera internationella åtaganden om antikorruption samt grundlagsskyddade fri- och rättigheter om opinionsfrihet, förbud mot åsiktsregistrering, yttrandefrihet och föreningsfrihet".

Sedan 2007 tilldelar Centrum för rättvisa Midander-Lönnstipendiet till författaren av den bästa examensuppsatsen i juridik om fri- och rättigheter.