Att skapa kommunikation i virtuella rum

Hur går kommunikationen mellan människor till i en virtuell miljö där de inte har möjlighet att se varandra utan det som normalt uttrycks med kroppsspråket måste förmedlas enbart genom tal eller skrift? Giulia Messina Dahlberg studerar det här i arbetet med sin doktorsavhandling i pedagogik.

Målet med den är att förstå hur kommunikation fungerar när den förmedlas via teknologi och att skapa ett underlag för att gå vidare och utveckla goda metoder för undervisning i virtuella miljöer. Tidigare forskning har oftast handlat enbart om textbaserad kommunikation via chat, blogg och forumdiskussioner. Nu handlar det om online-kommunikation i en videokonferensmiljö.

Giulia Messina Dahlberg är doktorand vid Örebro universitet men också lärare i italienska vid Högskolan i Dalarna. Där har man under lång tid satsat på on-lineutbildningar, bland annat kurser i språk och inom lärarutbildningen. Hösten 2010 startades i samarbete med Örebro universitet forskarskolan Teknikburna kunskapsprocesser, med 13 doktorander som forskar inom pedagogik, informatik och statskunskap.

Virtuell miljö

– Jag studerar en grupp, som läser italienska för nybörjare. Deras virtuella miljö är en videokonferens där de har röstkontakt, chatt och ett whiteboard där de kan visa olika dokument. Jag har följt gruppen i ett och ett halvt år och sett hur kommunikationen går till inom gruppen, hur de på olika sätt skapar mening och identitet enbart genom att använda språket på olika sätt.

Här kan inte deltagarna nervöst titta på klockan, resa sig från sin plats eller på annat sätt uttrycka att tiden börjar ta slut. Här måste man meddela via tal eller chatt att man måste sluta. Tystnaden ersätts inte av en blick eller en kroppsrörelse, utan ord förblir det tyst.

När en grupp startar för att tillsammans studera ett ämne on line bygger de ett slags virtuellt rum genom att uttrycka vissa saker, deltagarna skaffar strategier för att hantera tid och rum och för att hantera mötet.

Resenärer

– Fler och fler kurser ordnas on line och jag försöker förstå vad det är som händer. De här kurserna gör att deltagarna inte behöver resa för att delta i kursen. Samtidigt ger on line-kurser möjligheter att vara mobil hela tiden, man kan delta från olika håll i världen, under en resa. Men samtidigt ger den också möjligheter till att inte resa alls, att isolera sig i skogen, bara man har kontakt med internet.

Som en del i sitt avhandlingsarbete har Giulia Messina Dahlberg varit med att arrangera forskningsgruppen CCD:s (Communication, Culture & Diversity vid Humusakademin på Örebro universitet) symposium Virtual Learning Sites 10 - 11 april. Symposiet samlar forskare för ett tvärvetenskapligt utbyte av olika studier om det lärande rummet i virtuella miljöer, ett rum vars gränser sätts i ett samspel mellan deltagarna.

Text: Lars Westberg