Barnlöshet och välbefinnande

– Äntligen! Det var min reaktion när Medicinetiska rådet presenterade sin rapport om assisterad befruktning härom veckan. Den visar bland annat att barnlöshet kan vara ett stort bekymmer, som ger avsevärt sämre livskvalitet, säger docent Annsofie Adolfsson, som är lektor på vårdutbildningarna vid Örebro universitet och som hoppas kunna fortsätta forskningen kring barnlöshet.


Hennes forskning handlar mycket om problem i samband med graviditeter. Hennes doktorsavhandling handlade om hur kvinnor upplever återkommande missfall och hon har publicerat flera artiklar om missfall. Men hon har också varit delaktig i forskning om vilka konsekvenser ofrivillig barnlöshet kan få och har nu sökt pengar från Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS). Hon vill undersöka vilka hälsoekonomiska konsekvenser barnlöshet har.

 

I rapporten från Statens medicinetiska råd (Smer) om assisterad befruktning hänvisar man till den forskning vid västsvenska sjukhus, som Annsofie Adolfsson varit delaktig i när hon arbetade i Skövde. Man undersökte välbefinnande och känslor av sammanhang hos par fem år efter att de slutat behandling med konstgjord befruktning (IVF) som inte resulterat i att de fått barn.

Mår sämre

– Det visade sig att en stor del av dem som misslyckades med de tre IVF-behandlingar man har rätt till ändå levde med barn fem år efteråt. Men ungefär en fjärdedel av gruppen var fortfarande barnlös och där var välbefinnandet sämre än för dem som lyckats få barn genom adoption, fortsatt IVF-behandling på privat väg eller genom att deras partner hade barn.

Både män och kvinnor mådde sämre och kvinnorna kände mer ängslan, depression och hade lägre känslor av sammanhang. Den grupp, som visade högst livskvalitet var den som skaffat barn genom adoption.

– Därför är det en viktig aspekt, som Smer har, att frågan om adoption ska tas upp tidigt i behandlingen av barnlöshet, så att en misslyckad IVF-behandling inte leder till att de behandlade blivit för gamla för adoption.

Moderskap och diabetes

I Örebro ingår Annsofie Adolfsson i ett forskarkollegium, som kallas OFA – familjebildning och som handlar om omvårdnad, folkhälsa och arbetsterapi. Tillsammans med forskare i Göteborg, Skövde och Falun är hon bland annat engagerad i forskning kring Moderskap och diabetes där man ska undersöka hur typ 1-diabetes påverkar kvinnor under och efter graviditeten.

Text: Lars Westberg