Blodprovet som spårar miljögifter

Måndagskvällens film i SVT2, Den andra vågen, handlar om miljögifterna i Östersjön. Med hjälp av forskare från Örebro universitetet, visar filmaren Folke Rydén för första gången hur man kunnat analysera blod från spädbarn för att se vilka miljögifter som finns i det.

– Att vi kunnat göra de här proverna har fött flera idéer om hur vi kan utveckla vår forskning, säger universitetslektor Jessika Hagberg vid Institutionen för naturvetenskap och teknik.

Det nya med den metod som används i filmen är att man med bara mycket små mängder blod kan utföra analyser, som inte varit möjliga tidigare. Den här metoden har utvecklats av doktoranden Samira Salihovic under ledning av professor Bert van Bavel.