Blyga pojkar kan råka illa ut

Blyga tonårspojkar, som samtidigt är impulsiva, tenderar att visa ökat problemriskbeteende, de dricker sig berusade och begår småbrott oftare än de tonårspojkar som enbart är blyga. Detta gäller dock inte för tonårsflickor som är blyga och samtidigt impulsiva. Det här visar ett forskningsprojekt vid Örebro universitet, som pågått i tre år med stöd av Vetenskapsrådet och som studerat blyghet och social ångest bland tonåringar.

– Det är inte tidigare visat att den här undergruppen bland blyga också finns bland tonåringar, säger projektledaren professor Maria Tillfors vid institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.

Det som vanligen kallas blyghet är ett uttryck för det som forskarna benämner social ångest, som i svåra fall kan leda till diagnosen social fobi. Det är när en individ upplever starkt obehag i olika sociala situationer, ibland så starkt att man känner ångest. Men den sociala ångesten kan ta sig många uttryck.

Utåtagerande

– Det typiska är en person, som är blyg och tillbakadragen, säger Maria Tillfors. De försöker komma från sin ångest genom att undvika eller fly från situationer där den uppstår. Men det finns också olika undergrupper och en av dessa består av personer som har social ångest, men också är impulsiva och utåtagerande i stället för att dra sig undan. Den atypiska undergruppen är tidigare endast studerad bland vuxna.

Det nya nu är att när forskarna studerat data om tonåringar, insamlat vid olika tidpunkter under tre års tid med start när ungdomarna gick i årskurs 7 och 8 visar det sig att den här undergruppen finns också bland tonåringarna. För tonårspojkarna i den atypiska gruppen skulle deras beteende kunna bli en ingångsväg till kriminalitet. Är man medveten om det här går det emellertid att hitta strategier för att undvika att hamna snett i tillvaron.

Alla är inte lika

En övergripande slutsats forskarna kommit fram till är att personer med social ångest är en mer heterogen grupp än man trott tidigare. Man har till exempel också funnit att unga kvinnor i jämförelse med unga män i den atypiska undergruppen rapporterar mer depressiva symptom och lägre livskvalité.

Projektet har fått två artiklar om undergruppen med kombinationen av social ångest och impulsivitet accepterade för publicering i Scandinavian Journal of Psychology respektive Open Journal of Psychiatry och har ytterligare en artikel på gång som rör detta område men då i en klinisk population med personer som har social fobi.

Det här projektet fick 2009 två miljoner kronor i stöd från Vetenskapsrådet. Maria Tillfors och hennes kollega i psykologi Nejra van Zalk fortsätter nu forskningen om social ångest bland tonåringar med ytterligare 2,7 miljoner kronor från Vetenskapsrådet, pengar som beviljades i höstas. Även den nu avlidna professor Margaret Kerr var medsökande i det beviljande anslaget.

Text: Lars Westberg