Christin studerar på ambassaden i Berlin

Christin Kindberg, juridikstuderande vid Örebro universitet, har sökt sig ut i Europa för sitt praktikarbete. Fram till den 17 januari praktiserar hon på svenska ambassaden i Berlin. Ett drömjobb?

- Det är i alla fall väldigt intressant och lärorikt. Tanken på att få praktisera just här väcktes för flera år sedan när jag precis hade påbörjat juristprogrammet. Verksamhetsförlagda studier ingår i utbildningen och jag såg en i affisch i korridoren på universitetet där ambassaden sökte praktikanter. I våras genomförde jag en utlandstermin på universitetet i Salzburg, Österrike, där jag pluggade internationell rätt inom utbytesprogrammet Erasmus. Jag kände att jag ville prova på att jobba utomlands och sökte därför praktikplatsen här på ambassaden i Berlin.

Vad får du göra?

- Jag jobbar på konsulära enheten där min juridikbakgrund kommer till nytta. Uppgifterna varierar, men tyngdpunkten ligger på att bistå svenska medborgare i olika ärenden. Det kan handla om passärenden, migrationsärenden, faderskapsänden, med mera. Det kan också handla om att sammanfatta lagtexter, dokument och besvara frågor från myndigheter.

Hur är ambassaden som arbetsplats?

- Själva jobbet är högst varierande, precis som jag beskrev kan det handla om en mängd olika ärenden och uppgifter, så jag kan inte beskriva en typisk dag, för det finns inte någon. Själva byggnaden tillhör ett större ambassadkomplex som delas med de nordiska länderna. Här på den svenska ambassaden är vi fyra praktikanter och även om vi jobbar på olika avdelningar så har vi naturligtvis mycket gemensamt och umgås en del med varandra.

Är utlandspraktik något du kan rekommendera andra studenter?

- Ja, absolut. Jag tror att erfarenheter från andra länder och kulturer bli allt viktigare och då inte minst kunskaper i språk och förståelse för hur man arbetar inom olika organisationer. Jag tror det här är kunskaper och meriter som man får nytta av i arbetslivet.

Siktar du på ambassadjobb i framtiden?

- Jobba inom UD är naturligtvis intressant, men det är för tidigt att säga vad jag vill göra. När jag kommer hem efter nyår ska jag ägna vårterminen till att skriva min examensuppsats. Jag har inte bestämt ämnet ännu, men den kan komma att ha internationell anknytning.