Drygt 17 000 antagningar till höstens program och kurser

I dag fick de som sökt till program och kurser på landets universitet och högskolor sina antagningsbesked från Universitets- och högskolerådet (UHR). Drygt 17 000 sökande* har i första urvalsomgången antagits till Örebro universitetet.

- Intresset för att utbilda sig vid Örebro universitet är fortsatt mycket stort. Antalet antagna ligger på samma nivå som tidigare. Vi har inte för avsikt att öka antalet platser vid Örebro universitet. Istället arbetar vi hårt för att ytterligare höja kvaliteten på våra populära programutbildningar, säger rektor Jens Schollin.

Populäraste utbildningarna vid Örebro universitet är läkar-, jurist-, psykolog-, civilekonom-, socionom- och sjuksköterskeprogrammen.

De studenter som idag fått antagningsbesked från Örebro universitet har nu fram till 31 juli på sig att tacka ja till sin utbildningsplats.

* Siffran 17 000 sökande motsvarar inte 17 000 individer. En student kan söka till flera utbildningar och räknas då flera gånger. Vid höstterminens start börjar ungefär 3 500 nya studenter på Örebro universitet.