Erik Amnå ledamot i ny värdegrundsdelegation

Erik Amnå, professor i statskunskap vid Örebro universitet, är utsedd till ledamot i regeringens nytillsatta värdegrundsdelegation. Erik Amnå har tidigare stora erfarenheter från statligt utredningsarbete och leder bland annat den oberoende granskningskommission som tillsattes med anledning av misstankar om oegentligheter i Göteborgs stads förvaltningar och bolag.

Värdegrundsdelegationen ska ska stödja myndigheter i deras arbete med värdegrunds- och bemötandefrågor. Delegationens uppgift är att i samarbete med andra aktörer inom statlig förvaltning bidra till att statsanställdas kunskap om och förståelse för grundläggande värden i statsförvaltningen och rollen som statstjänsteman. Frågor som "Hur bemöter staten, genom sina anställda, allmänheten?" och "Hur kan man främja en kultur som motverkar oegentligheter och korruption?" ska beröras.

- Frågor om korruption, oegentligheter och förtroende uppmärksammas mer och mer inom både samhällsforskning och offentlig förvaltning. Sverige är förvisso mer korruptionsfritt än så gott som alla andra länder. Men tillräckligt många fall i svenska kommuner, landsting och statliga myndigheter den senaste tiden påminner oss om att såväl mjuka samtal som hårda system hela tiden och överallt måste hållas vid liv för att garantera allmänintresse, likabehandling, opartiskhet och jämlikhet, säger professor Erik Amnå vid Örebro universitet.

Regeringen satsar fem miljoner kronor per år fram till 2016. Arbetet inriktas mot aktiviteter, skrifter och andra utåtriktade insatser.

Delegationen:

Lena Marcusson, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet (ordförande)

Erik Amnå, professor i statskunskap vid Örebro universitet

Tomas Brytting, docent och forskningsledare vid Institutet för organisations- och arbetslivsetik på Ersta Sköndal Högskola

Annette Carnhede, f.d. förbundsordförande Fackförbundet ST

Rose-Marie Frebran, landshövding Länsstyrelsen i Örebro län

Lennart Koskinen, f.d. biskop i Visby stift

Elisabeth Mohlkert, förbundsordförande SRAT

Ann-Christin Nykvist, generaldirektör för Statens tjänstepensionsverk

Anna Petre, konsult

Anna Stellinger, direktör för Svenska institutet för europapolitiska studier