Examensarbete om certifiering av byggnader gav stipendium

Robin Magnusson och Robin Gustafsson har tagit emot ett stipendium på 15 000 kronor för sin examensuppsats om miljöcertifiering av byggnader. Stipendiet delas ut av Healthy Building Forum, som arbetar för att främja skapandet av hälsosamma hus.

- Jätteroligt. Visst hade vi förhoppningar om att få stipendiet när vi lämnade in vårt examensarbete, men vi hade inte en aning om vi hade någon chans eller vad vi kunde förvänta oss. Nu har vi fått bekräftelse på att vi gjort något bra, säger Robin Magnusson som liksom Robin Gustafsson nu är utexaminerad byggingenjör och har jobb som konstruktör.

Aktuellt och viktigt

Deras examensuppsats jämför de tre vanligaste systemen i Sverige för miljöcertifiering av byggnader. Stipendiet motiveras bland annat med följande: "Att jämföra och välja miljöcertifieringssystem är en mycket aktuell och viktig fråga för företag i bygg- och fastighetsbranschen. Examensarbetet ger en bra, tydlig och enkel jämförelse mellan de tre vanligaste miljöcertifieringssystemen vilket vi i bygg- och fastighetsbranschen kan ha stor nytta av..."

Healthy Building Forum är en ideell förening vars medlemmar består av representanter från bygg- och fastighetsbranschen. För att främja skapandet av hälsosamma hus har föreningen bland annat instiftat stipendier som går till studenter vid Örebro universitet. Utöver det vill Healthy Building Forum initiera och stimulera forskningsprojekt inom området "sunda hus".