Färre bakterier utan plast

Riskerna för patienter att drabbas av olika infektioner i samband med operationer uppmärksammas allt oftare. Forskning vid Kärl-thoraxkliniken på Universitetssjukhuset i Örebro har lett till ett nytt slags operationslakan, som kan minska infektionsriskerna i samband med hjärtoperationer. Det är operationssjuksköterskan Karin Falk Brynhildsens doktorsavhandling vid Örebro universitet som är grunden för den här nya produkten.

– Jag tycker det är intressant med kliniska frågor, som rör mitt arbete. Den plastfilm, som används vid operationer har känts bra, men jag började fundera på om den verkligen gjorde nytta och det var den funderingen som nu har blivit till min avhandling, säger hon.

Infektioner i sårområdet efter kirurgiska ingrepp hör till de vanligaste vårdrelaterade infektionerna. De kan orsakas av bakterier från patientens hud och där finns en bakterieflora som kan orsaka infektioner, särskilt i samband med ortopedoperationer, hjärt-kärlkirurgi eller när man opererar in implantat. På varje kvadratcentimeter av huden lever i genomsnitt tre miljoner bakterier och sammantaget finns det fler bakterier än antalet egna celler hos människan.

Plast som växthus

Vid till exempel en hjärtoperation kan man täcka operationsfältet med en plastfilm, som kirurgen sedan skär igenom. Den har en del praktiska fördelar och ska även låsa hudbakterierna så att de inte kontaminerar operationssåret och därmed ökar risken att orsaka en sårinfektion.

– Men jag började fundera på om den inte den här plastfilmen lika gärna fungerar som ett växthus för bakterierna och i stället ökar risken för bakterietillväxt.

Det visade sig att om man desinfekterade operationsområdet utan att täcka huden med plastfilm fick man en lägre grad av bakterietillväxt än med täckt hud. Resultatet av avhandlingen – The effect of preoperative preparation on bacterial growth during cardiac surgery – har redovisats för sjukvårdsproduktföretaget Mölnlycke, som nu tagit fram ett operationslakan som ska kunna användas utan plastfilm.

Infektionsskydd

– Det preventiva arbetet för att skydda patienten mot olika infektioner i samband med operationer har stor betydelse och det finns fortfarande mycket outforskat om rutiner i samband med en operation. Därför är det viktigt att öka patientsäkerheten genom fortsatt forskning för att hitta metoder som förbättrar operationssjuksköterskans arbete under operationerna ytterligare.

– Det känns väldigt bra att få göra en sådan här studie med utgångspunkt från våra metoder och hur vi arbetar med patienterna under svenska förhållanden, de kliniska förutsättningar som gäller här, säger Karin Falk Brynhildsen.

Text: Lars Westberg