Fler sökande till Örebro universitet

Antalet sökande till Örebro universitet ökar igen. När anmälningstiden till höstens program och kurser gick ut natten till en 17 april hade universitetet drygt 41 000 sökande enligt Universitets- och högskolerådet. Det kan jämföras med förra årets 37 000 sökande. Särskilt glädjande är att antalet förstahandssökande till universitetets program har ökat med 11 procent, vilket är två procent över riksgenomsnittet.

Örebro universitet stärker sin nationella position. När antalet förstahandsansökningar till höstens program räknats har cirka 6 250 sökt hit i jämförelse med förra årets 5 600. Det motsvarar en ökning med 11 procent.

- Vi har sett en stadig utveckling åt det hållet i flera år nu. På fyra år, mellan 2008 till 2012, fördubblades antalet ansökningar till våra professionsinriktade utbildningar och ökningen fortsätter. Vi har valt att satsa på de längre programmen för att kunna erbjuda utbildningar av högsta möjliga kvalitet, säger Jens Schollin, professor och rektor vid Örebro universitet.

Högre status

De mest sökta utbildningarna är programmen till jurist, läkare, psykolog, socionom och civilekonom. Bland dessa utmärker sig psykologprogrammet där antalet förstahandssökande ökat med 36 procent sedan förra året. Psykologutbildningen vid Örebro universitet har tidigare fått omdömet "mycket hög kvalitet" i Universitetskanslersämbetets kvalitetsgranskning av utbildningar vid svenska universitet och lärosäten.

Även juristprogrammet har en betydande ökning av antalet förstahandssökande, 27 procent. Juristprogrammet är därmed det sjuttonde mest sökta programmet i landet (totalt antal sökande).

- Fler förstahandssökande vittnar om att våra utbildningar är intressanta och får allt högre status. Det visar inte bara ansökningsstatistiken utan också Universitetskanslersämbetets kvalitetsutvärderingar där våra utbildningar generellt sett står sig mycket bra, säger Örebro universitets rektor Jens Schollin.

12 av 29

I den nyligen presenterade universitetsrankingen Urank bedömdes Örebro universitet som nummer 12 av 29 svenska lärosäten.

- Vi står oss imponerande bra i den hårda konkurrensen. Universitetet är 14 år ungt och placerar sig före alla andra nya universitet och alla högskolor. Vi rankas före två äldre etablerade medicinska fakulteter vad gäller läkarutbildningen, vår juristutbildning kommer trea och psykologutbildningen sexa och vi rankas på sjunde på plats för hela humaniora/samhällsvetenskapliga området.

Lärarprogrammen visar också en positiv utveckling där antalet förstahandssökande ökat. Krister Persson är ansvarig för lärarutbildningarna på Örebro universitet:

- Mycket positivt att lärarutbildningarna lockar fler och det trots den negativa debatt om läraryrket som ofta förekommer bland annat i media. Samtidigt har vi fortfarande få sökande i förhållande till antalet utbildningsplatser och vi kommer att fortsätta arbeta för att öka attraktiviteten på våra utbildningar, säger Krister Persson.

Örebro universitets tio mest sökta program
(Totalt antal sökande. Källa: Universitets- och högskolerådet)

1. Juristprogrammet, 4 459

2. Läkarprogrammet, 4 340

3. Psykologprogrammet, 3 330

4. Socionomprogrammet, 3 006

5. Civilekonomprogrammet, 2 731

6. Ekonomiprogrammet, 2 127

7. Sjuksköterskeprogrammet, 2 124

8. Personalvetarprogrammet, 1 961

9. Samhälls- och beteendevetenskapliga programmet, 1 611

10. Förskollärarprogrammet, 897