Förebygga hot och våld inom tvångsvården för unga

Hur kan hot och våld hanteras på ett bättre sätt inom tvångsvården för unga? Vilka förebyggande åtgärder behövs? Forskare vid Örebro universitet och Örebro läns landsting har fått 1,7 miljoner kronor från Statens institutionsstyrelse för att undersöka detta.

Forskarnas mål är att ta fram förslag till förebyggande åtgärder för att hot och våld ska minska på ungdomshem och inom barn- och ungdomspsykiatrin. Samma forskningsgrupp fick nyligen 3,3 miljoner kronor från Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, Forte, för ett liknande projekt inom vuxenpsykiatrin.

– Dessa två projekt kompletterar varandra. Vi får en möjlighet att se om problemen skiljer sig åt när det gäller arbetet mellan vuxna och ungdomar, säger Veikko Pelto-Piri som är projektsamordnare och doktorand vid Örebro universitet.

Psykiatriskt forskningscentrum och Arbets- och miljömedicinska kliniken driver projekten tillsammans för att samla den expertis som behövs i etik, psykiatrisk slutenvård och arbetsorganisation.

- Tidigare forskning inom prevention av våld har inte haft med etikfrågorna på ett tydligt sätt. Vi anser att det är viktigt att sammanföra arbetsmiljö, säkerhet och etik, säger docent Lars Kjellin, som leder projektet.

I projektet, som heter Hanteringen av hot och våld inom tvångsvården av unga - Etik, bemötande och säkerhet, ingår även docent Lars-Erik Warg vid Arbets- och miljömedicinska kliniken och professor Ingemar Engström vid Psykiatriskt forskningscentrum.