Forskar om åderförkalkning för 5,2 miljoner

Forskare i två projekt vid Centrum för kardiovaskulär forskning, CKF, på Örebro universitet tog hem hela 5,2 miljoner kronor när AFA Försäkring delade ut 41 miljoner kronor till olika projekt för att förebygga ohälsa och arbetsskador. Båda Örebroprojekten handlar om upptäcka och förebygga åderförkalkning.

- En stor framgång för oss, konkurrensen om forskningsmedel inom medicin och naturvetenskap är blytung, säger professor Magnus Grenegård på institutionen för läkarutbildning. Det är också en styrka att vi fått så mycket pengar till två olika projekt.

Tidigare diagnos

Magnus Grenegård har fått 1,5 miljoner kronor för att undersöka vilken betydelse ett protein som kallas AGP och som finns i levern har för utvecklingen av åderförkalkning. I framtiden kan det leda till en tidigare diagnos, vilket minskar risken för att senare drabbas av hjärtinfarkt och stroke.

- Åderförkalkningen, eller man borde egentligen kalla det åderförfettning, är en sjukdom som 90 procent av befolkningen i välfärdslandet Sverige bär på i olika hög grad. Den utvecklas under lång tid utan symtom, men kan så småningom leda till allvarliga tillstånd.

Levnadsvanor

Det andra projektet handlar om att undersöka hur åderförkalkning kan förebyggas hos unga personer. Docent Anita Hurtig Wennlöf, som är huvudsökande, har tillsammans med professor Allan Sirsjö och universitetslektor Maria Fernström har tilldelats 3,7 miljoner kronor för tre års forskning.

Tusen individer mellan 18 och 26 år ska undersökas och tillfrågas om hälsa och levnadsvanor. Genom att jämföra två grupper, en med tunnaste och en med tjockaste kärlväggar, ska man få fram fakta om hur åderförkalkning utvecklas hos unga individer. Kunskaperna ska bidra till strategier för förebyggande åtgärder.

- Det är ju två projekt med delvis likartade frågeställningar inom den nybildade forskningsmiljön CKF och det är mycket glädjande, säger Anita Hurtig Wennlöf vid institutionen för hälsa och medicin, IHM.

Text: Lars Westberg