Forskar om dialyspatienter med hjärtproblem

Olof Hellberg, överläkare på njurmedicinska kliniken vid USÖ, har beviljats anslag med 50 000 kronor från Njurfonden till ett forskningsprojekt, som handlar om att förebygga risken för hjärtproblem hos dialyspatienter.

Dialyspatienter har en betydande risk för arytmi, som eventuellt kan minska om man blockerar ett hormon i kroppen som heter aldosteron.

– Man har tidigare visat att aldosteron-blockad räddar liv hos patienter med hjärtsvikt och precis i dagarna kom en Japansk studie, som visar på samma sak hos dialyspatienter, säger Olof Hellberg.

Vårt projekt är inriktat på patofysiologiska mekanismer, alltså hur sjukdom och behandlingar påverkar patienterna, och är ett samarbete med Akademiska sjukhuset i Uppsala. Totalt 30 patienter ska inkluderas och vi är nästan i mål med 13 patienter på USÖ. Projektet har också finansiering från Regionala forskningsfonden i Örebro/Uppsalaregionen.

Njurförbundet har forskningsfonden Njurfonden, som delar ut anslag till forskning om njursjukdomar, dialys och transplantation. I år är det 14 forskare vid sex medicinska lärosäten som får dela på sammanlagt 800 000 kronor.