Forskarutbildning för näringslivet

KK-stiftelsen satsar 16 miljoner kronor, varav 3,9 miljoner till Örebro universitet, på ett samarbetsprojekt om en ny typ av forskarutbildning mellan universitetet, Kungliga tekniska högskolan (KTH) och Blekinge tekniska högskola (BTH). Utbildningen sker i samarbete med olika industrier och ska leda till en ingenjörsexamen, som kallas professionell licentiat.

– Det här är ett utpräglat samarbetsprojekt, säger professor Dimiter Driankov, enhetschef för Centrum för tillämpade autonoma sensorsystem (AASS) vid Örebro universitet. Vi har kommit med tack vare lyckade samarbeten med industrin i många andra sammanhang också finansierade av KK-stiftelsen.

Det är ett pilotprojekt, som kommer att ha upp till 16 deltagare och en första antagning sker i mars 2014. Utbildningen kommer att ges inom ett gemensamt kursprogram vid de olika högskolorna, som alla har erfarenheter från det område utbildningen handlar om, Cyberphysical Systems.

– Enkelt kan man förklara det med att vi utvecklar system som kan definieras som en integrering av samverkande mjukvara och fysikaliska processer som återkopplar till varandra, säger Dimiter Driankov.

Utbildningen kallas PLEng vilket står för Professional Licentiate of Engineering och är ett resultat av diskussioner mellan KTH och ledande industrier (Skanska, NCC, Ericsson, Saab, Scania, Sweco) om behovet att förstärka deras konkurrenskraft inom innovation och kunskapsutveckling. I de diskussionerna fann man ett behov av en forskarutbildning för personer med erfarenheter från industriell verksamhet. Utbildningen ska bidra till att klara specifika behov hos industrierna att utveckla produktionen med forskning som stämmer med vanliga akademiska krav.