Första kullen måltidsekologer tar examen

Nu tar den första kullen måltidsekologer examen vid Örebro universitet. Studenterna har tillägnat sig en unik utbildning med mathanteringen i fokus och blir något av pionjärer inom sitt kunskapsområde.

– Måltidsekologprogrammet ger kunskaper som knyter ihop hela livsmedelskedjan från jord till bord och vidare till själva måltidsupplevelsen, säger Jesper Johansson, programansvarig vid Restaurang- och hotellhögskolan i Grythyttan.

Styrkan i utbildningen är helhetsperspektivet – allt från produktion, ekologi och hållbarhet till kulinariska aspekter och etik. Det är en helhetskompetens som hittills saknats i utbildningsutbudet, men som det i samhället finns ett ökande behov av.

Efterfrågad kunskap

- Efterfrågan på personer med hela den här kunskapsbredden blir allt större. Hos till exempel kommuner, landsting, inom restaurangbranschen och upplevelseindustrin, ökar kunskapsbehovet kring ekologi och hållbarhet för de råvaror man ska köpa, tillaga, servera och sälja. Dessutom behöver vi producera ekologiskt hållbar och hälsosam mat som är attraktiv för människor att äta om vi ska kunna lösa många av de komplexa miljöproblem vi står inför idag, säger Johanna Björklund, programansvarig på Örebro universitet.

Utbildningen är resultatet av ett samarbete mellan två institutioner på Örebro universitet – Institutionen för naturvetenskap och teknik, och Restaurang- och hotellhögskolan i Grythyttan. De första tre terminerna sker på Campus Örebro där studenterna främst läser biologiämnen och varvas med praktiska odlingsförsök. De avslutande tre terminerna äger rum på Campus Grythyttan i ämnet måltidskunskap med inriktning mot "medveten måltid för många". Under dessa terminer kombineras matlagningshantverk med näringslära, sensorik, måltidskultur och livsmedelshygien.