Framgång för Örebro universitet när Sveriges lärosäten rankas

Örebro universitet placerar sig som nummer 12 av 29 när Urank rankar Sveriges lärosäten. Det innebär att universitetet behåller sin position från förra året trots den hårda konkurrensen.

- Universitetet är 14 år ungt och placerar sig före alla andra nya universitet och alla högskolor. Det är oerhört glädjande att vi står oss så bra och är ett tecken på att vi genomför ett utvecklingsarbete som går i rätt riktning, säger universitetsrektor Jens Schollin.

Det är sjätte året i rad som Urank genomför sin ranking av samtliga svenska lärosäten, vilken baseras på statistik från Högskoleverket, SCB och annat officiellt material. Bedömningen sker utifrån ett antal kriterier som tar hänsyn till bland annat söktryck, lärartäthet, studenternas prestationer och möjligheter till jobb.

Framgång för programutbildningar

Urank har också bedömt vissa programutbildningar. För första gången finns jurist- och medicinutbildningarna redovisade. I juristrankingen bedöms Örebro universitet erbjuda den tredje bästa av sex efter Uppsala och Lunds universitet.

Örebro universitets läkarutbildning, som startade 2009, har redan klättrat till plats fem av sju. Urank skriver:

"Örebro universitet som är nya när det gäller läkarutbildning hamnar något överraskande före både Umeå och Uppsala. Det förklaras dock främst av utfallet på lärarkriteriet och då framför allt genom det plusvärde som lärosätet får av att lärarna har sin utbildning vid annat lärosäte, vilket är en självklarhet för ett lärosäte som nyligen har fått rätt att ge forskarutbildning. (Rörlighet i lärarkåren brukar inom akademin anses vara positivt genom de nya erfarenheter den kan medföra.) "

Stor betydelse för tillväxt

I det stora hela är resultatet av rankingen en framgång för Örebro universitet där resultatet speglas av ett långsiktigt och målmedvetet utvecklingsarbete.

- Vi gör tydliga prioriteringar och satsar på att stärka universitetet ytterligare inom utbildning, forskning, samverkan och som studie- och arbetsplats. Vi vet att ett universitet har stor betydelse för en regions utveckling och tillväxt, därför är det av allas intresse att fortsätta stärka Örebro som lärosäte och utbildningsort, säger rektor Jens Schollin.

Örebro universitet i rankingen

Totalt: 12 (av 29)

Humaniora/Samhällsvetenskap: 7 (24)

Jurist: 3 (6)

Psykolog: 6 (10)

Medicin: 5 (7)

Ekonom: 11 (25)

Vård: 14 (23)

Teknik: 15 (22)

Socionom: 10 (16)