Framtidens elbilar testas

Elektriska vägar kan bidra till att lösa framtidens miljö- och energiproblem. I samarbete med Volvo utvecklar en grupp robotikforskare vid Örebro universitet den teknik som gör det möjligt att ansluta ett fordon till en markbaserad elledning, så att det drivs av elektrisk energi i stället för fossila bränslen. Nu testar Volvo hur systemet fungerar på en 400 meter lång elväg.

Det nya är att det eldrivna fordonet inte behöver bära med sig stora batterier utan strömmen till elmotorerna tas från en strömskena i vägen. Strömskenan är nedsänkt i vägbeläggningen och strömmen tas upp i lastbilen via en strömavtagare under fordonet.

- Vi blev tillfrågade eftersom vi har den erfarenhet och kompetens som krävs för att utveckla strömavtagaren, det vill säga den del som leder ström till fordonet, berättar Ivan Kalaykov, professor i reglerteknik vid robotikcentrumet AASS på Örebro universitet.

Tekniken bygger på en rörlig robotarm på fordonets undersida, som automatiskt söker upp och ansluter sig till elledningen. Strömavtagaren ska vara flexibel och följsam, kunna röra sig under hela fordonet för att inte tappa kontakten med markledningen och klara olika väder- och vägförhållanden.

Krav på säkerhet

- Den måste hela tiden vara i fysisk kontakt med vägens yta, samtidigt som den måste kunna anpassa sig till ojämnheter och eventuella hinder. Dessutom ska den kunna koppla till och från ledningen ofta och snabbt under pågående färd, till exempel vid på- och avfarter och omkörningar.

- Till detta kommer kravet på säkerhet för både trafikanter och de människor och djur som kan komma in i det elektrifierade vägområdet. Därför deltar vi också aktivt i konstruktionen av hela strömförsörjningssystemet.

Nu testar Volvo hur systemet fungerar och det är tunga fordon som lastbilar och bussar som är först ut. Volvokoncernen, Trafikverket, Vattenfall, Kungliga tekniska högskolan,KTH, Lunds universitet och Chalmers tekniska högskola ingår i samarbetet tillsammans med Örebro universitet. Projektet finansieras av Energimyndigheten.